1779838_609920502420110_23040630_n

 

 

肉眼看不見的內在危險
比那看的見的外在危險更為可怕
 
外在的危險只傷害我們一生而已
但是,內在的危險可以一生又一生地令我們受苦
 
當我們修習能夠免除我們煩惱--這內在威脅的禪修時
我們也免除了外在的危險
 
如果我們透過認識自己身心的第一手經驗來培育[念處](正念)
這實際經驗的[護衛]會比那唱誦的[護衛]更有力量
 
與其諷誦法
不如實踐法
 
 
                ----班迪達西亞多
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 

全站熱搜

聖小尼 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()